Családterápiás vizsga

A családterápiás vizsga feltételei

Felsőfokú végzettség (egyetemi, főiskolai diploma).

200 óra elméleti képzés a tanulmányi bizottság által regisztrált, pozíciószámmal ellátott, kiképző családterapeuta által vezetett csoportban.

2x50 óra szupervízió, melyet két különböző kiképzőnél kell teljesíteni - (ezek közül 50 órát lehet az alaptanfolyam vezetőjénél is)

150 óra csoportos- vagy egyéni pszichoterápiás sajátélmény (a Pszichoterápiás Tanács által elfogadott módszer kiképzője által vezetett önismeret).

50 pont egyesületi aktivitás (részvétel az egyesület által szervezett konferenciákon, továbbképzéseken).

A családterápiás vizsgára való jelentkezés követelményei

Vizsgadolgozat beadási határideje (minden évben):

A tavaszi vizsgára: március 31.

Az őszi vizsgára: szeptember 30.

Esettanulmány beadása határidőre (személyesen vagy postai úton) 4 példányban.

Postacím: Magyar Családterápiás Egyesület 1068 Budapest, Benczúr u. 6. II/12.

A vizsgára való jelentkezési lap kitöltése - IDE KATTINTVA érhető el.

Vizsgára való jelentkezés díja: 10.000 Ft .

Az MCSE tagság – a teljes képzési időtartam alatt befizetve.

Az esettanulmány beadása mellett be kell nyújtani a fent felsorolt képzésekről szóló igazolások másolatát, illetve a felsőfokú végzettség igazolására a diploma másolatát.

A vizsgadíjat és az elmaradt tagsági díjat legkésőbb a vizsga napján lehet befizetni.

A vizsgadíjat akkor is be kell fizetni, ha a vizsgabizottság nem fogadta el megvédésre a dolgozatot.

A családterápiás vizsgát az utolsó szupervízió befejezésétől számított 5 éven belül kell letenni.

A vizsgadolgozat formai és tartalmi követelményei

Az esettanulmány címlapján szerepeljen:

A vizsgázó neve.

A vizsgázó elérhetősége (levélcím, telefon/mobil, E-mail).

A dolgozat címe.

Helyszín, dátum.

Az esettanulmány elkészítésének javasolt szempontjai

Az esettanulmány egy már lezárt családterápiás folyamatot taglaljon.

 • A családot küldő és a terápiát megrendelő személyek bemutatása, milyen elvárásokkal küldték a családot.
 • A terápiában résztvevő terapeuták, ill. terapeuta team bemutatása, munkamegosztása

Első interjú

 • A terápia indikációs szempontjai a terapeuták és a család szemszögéből.
 • Hipotézis a család problémájáról.
 • Terápiás terv a hipotézis és alkalmazott elmélet alapján.

Szerződéskötés a családdal

(a családtagok és terapeuta által elfogadott terápiás cél, ülések száma stb.)

A terápiás folyamat feltételei:

 • a terápiás tér, ill. terápia helyszínének leírása, könnyebbségek és akadályok megnevezése

A terápiás folyamat leírása

 • Egy ülés részletes leírása, melyből kiderül, hogy a terapeuta, hogyan van jelen a terápián, milyen intervenciókat alkalmaz.
 • A terápiás folyamat indokolta, elméletileg megalapozott technikák, feladatok tudatos alkalmazása.
 • A változást reprezentáló ülések, történések kiemelése.
 • Az elért hatás, eredmény, (eredménytelenség) értékelése az alkalmazott elmélet (ek) alapfogalmait használva magyarázatként.

Szupervízió menete és szerepe a terápiában

 • A szupervízióban kapott segítség (technikai és önreflexió) hatása az esetvezetésre

A terápia lezárása, értékelése

Összefoglalás (max. egyoldalas összefoglaló, amelyben a terápia lényeges elemei kerüljenek bele)

Genogram

Irodalomjegyzék

Javasoljuk, hogy a dolgozatban a terapeuta saját elképzelései, gondolatai, terápiás problémái és dilemmái kapjanak nagyobb hangsúlyt!

Az etikai kódex elvei alapján a tanulmányban szereplő kliensek és a család anonimitása biztosítva legyen.

A tanulmány hossza 12-15 gépelt oldal legyen.

A vizsgabizottság nem tudja elfogadni azokat az esettanulmányokat melyben a vizsgázó egy kiképző terapeutával együtt vezette a családterápiát.

Ugyanazt az esetet két vizsgázótól nem fogadja el a vizsgabizottság. Koterápiában végzett munkát csak egyik terapeuta adhatja be vizsgadolgozatként.

Az esettanulmányokat 3 tagú vizsgabizottság előtt kell megvédeni. Az esettanulmány védése során, a vizsgabizottság tagjai rákérdeznek családterápiás alapfogalmakra és a tanulmányban említett elméletekre és azok fogalmaira.

(Azon kiképzettek, akik még nem vizsgáztak le, és nem szerezték meg a családterapeuta címet, családterápiát csak rendszeres, családterápiás szupervízió mellett végezhetnek, és önmagukat nem nevezhetik (nem hirdethetik) „Családterapeuta”-ként!)

Pszichiátriai beteg családjával csak abban az esetben folytatható családterápia, ha a terapeuták egyike pszichiáter szakorvos vagy klinikai szakpszichológus végzettségű.